วันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ข้อคิดดีๆ...จากครูสมพรสอนลิง

    ตอน...อุดมศึกษา สอนให้เป็นผู้ช่วยงานด้านการเกษตร และสอนให้รู้จักแบ่งปัน

          หลักสูตรประถมศึกษา เป็นการสอนลิงให้รู้จัก ไปเก็บลูกมะพร้าวในที่คับขัน มาส่งให้เจ้าของ
วิธีสอน
(๑) "ลูกขอ" ..สอนให้ลิงลงไปเก็บมาพร้าวในน้ำ..ครูสมพรสอนลิงเหมือนแม่สอนลูก ให้ความรักความอบอุ่นกับลิง 
เรียกลิงว่าลูกทุกคำ...ครูสมพรจะถือลูกมะพร้าวแล้วจูงลิงไปด้วย...เอาลูกมะพร้าวทิ้งลงดิน..แล้วพูดว่า "ลูกขอ" ลิง
ก็เก็บมาให้

(๒)  ผู้นำต้องทำให้ดูเป็นตัวอย่าง
..ครูสมพรก็จะเดินไปพร้อมกับลิง ลงไปให้น้ำด้วยกัน..ลิงก็จะเรียนรู้การลงน้ำไปเก็บ
มะพร้าว

(๓)  ลิงก็เหมือนเด็ก
 แรกลงน้ำ ไม่อยากลง แต่เมื่อได้ลงน้ำแล้ว ไม่อยากขึ้น

(๔)  มีเมตตาต่อศิษย์ลิง
 ปกติการสอนของครูสมพรจะไม่มีการดุลิง...แต่ถ้า "ทำได้แล้วไม่ทำ" ก็จะดุ ความเพียรทำให้
สำเร็จได้
     หลักสูตรนี้จะจบได้..เมื่อลิงสามารถช่วยคนทำงานในสวนมะพร้าวได้ทุกอย่าง..ไปเก็บมะพร้าวในที่คับขันได้...โยนลูกมะ
พร้าวลงน้ำแล้วลิงไปเก็บมาให้ (ครั้งละ ๒ ลูก)  โดยเจ้าของจะใช้ "สายสติ" คือเชือกในการบังคับลิง...เมื่อครูผู้สอนทดสอบได้

อย่างนี้ พร้อมทั้งให้เจ้าของลิงมาทดสอบ..ก็จะจบหลักสูตรนี้
    หลักสูตรอุดมศึกษา ขั้นปริญญา เป็นการสอนลิงให้มาเป็นผู้ช่วยด้านการเกษตรของคน ทำหน้าที่ช่วยคนทุกอย่าง...มีบัณฑิต
ตัวอย่าง คือ "ไข่นุ้ย" ที่ได้ไปเล่นหนังโฆษณาหลายเรื่อง
วิธีสอน
(๑)  เริ่มสอนจากง่ายไปยาก ให้ลิงช่วยเก็บมะพร้าวใส่ถุง ครั้งละ ๒ ลูก..พอทำได้ สอนให้รู้จักคำสั่งอื่นๆ ช่วยหยิบพร้าให้,
 ช่วยหยิบรองเท้าให้, หยิบกุญแจรถให้

(๒)  สอนให้รู้จักแบ่งปัน 
พอสอนได้แล้ว ฝึกอยู่ ๑ ปี คราวนี้พอบอก "ไปสวน" ลิงจะหยิบพร้าให้, รองเท้าให้, น้ำดื่ม ๒ ขวด, กุญแจรถส่งให้...แล้วขึ้นไปอยุ่บนมอเตอร์ไซด์ มือจับบ่าเจ้าของ..จะได้ออกไปเที่ยวแล้ว..ระหว่างทางพบคนรู้จัก..ลิงจะไปนั่งที่ตะกร้าหน้ารถ ให้คนรู้จักซ้อนท้าย..ถ้าของในตะกร้าเต็มลิงก็จะมานั่งกับเจ้าของ..นี่จบหลักสูตรมอเตอร์ไซด์
         

    ช่วงสุดท้ายครูสมพร ฝากข้อคิดเตือนใจมาสู่ ครูบาอาจารย์ทั้งหลาย..ครูสมพรบอกว่า กลอนบทนี้ผิด
อันลิงค่างกลางป่าจับมาหัด
สารพัดฝึกได้ดังใจหมาย
เรานักเรียนครูเพียรสอนแทบตาย
เกิดเป็นคนเอาดีไม่ได้ก็อายลิง
      ที่ถูกควรจะเป็นแบบนี้
อันลิงค่างกลางป่าจับมาหัด
สารพัดฝึกได้ดังใจหมาย
เราเป็นครูความรู้มีมากมาย
หากสอนนักเรียนไม่ได้ก็อายลิง
    สุดท้ายครูสมพร..พูดถึงอนาคตของวิทยาลัยฝึกลิงเพื่อการเกษตรว่า ขอให้เรา "รู้เกิดขึ้น รู้ตั้งอยู่ รู้ดับไป" เป็นพอ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น